شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی جهان پرواز آسان فعالیت خود را با مجوزرسمی سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان میراث فرهنگی از سال 1379 در اصفهان آغاز نموده.

این شرکت از سال 1383 به عضویت IATA (انجمن بین المللی شرکت های هواپیمایی ) در آمده و نمایندگی فروش کلیه ی شرکت های هواپیمایی خارجی و داخلی را اخذ نموده است.

شرکت جهان پرواز ارائه کننده خدمات ذیل می باشد:

-فروش بلیط کلیه ی شرکتهای هواپیمایی خارجی در داخل و خارج کشور

-فروش بلیط کلیه شرکت های داخلی 

-اجرای تور های خارجی به صورت انفرادی و گروهی

-اجرای تور های داخلی

-اجرای تورهای نمایشگاهی خارجی

-اخذ ویزا

-برگزاری سمینار

-صدور بیمه مسافرتی

-چارتر کننده مستقیم پروازهای خارجی  از مبدا اصفهان به کشور های ترکیه، گرجستان ،روسیه و امارات (دبی)